Müsavat Divanının gündəliyi

Sonda cari məsələlər müzakirə olunub.

Basta